Agronetto » Xinjiang Xindudu Import and Export Trading Co.,Ltd
关于我们
地图

Xinjiang Xindudu Import and Export Trading Co.,Ltd

联系方式
库存内: 20 条广告
电话号码已检查
Xindudu
Xindudu
语言: 中文, 俄语, 英语
+86 133 198... 显示 +86 133 1986 1075
+86 151 990... 显示 +86 151 9907 3638
+7 701 550... 显示 +7 701 550 7558
地址
中国, 830018, Wu Lu Mu Qi Shi
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
验证码
广告 Xinjiang Xindudu Import and Export Trading Co.,Ltd
过滤器
分类: 发布于
发布于 发布于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容

20 条广告: 搜索结果

分类: 发布于
发布于 发布于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
根据请求提供价格
平板卡车
载重能力 20000 千克 欧元 Euro 5
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$353,000 EUR CNY ≈ €324,900 ≈ ¥2,554,000
混凝土泵
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$33,000 EUR CNY ≈ €30,380 ≈ ¥238,800
平板卡车
欧元 Euro 5
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
根据请求提供价格
皮卡车
载重能力 485 千克 欧元 Euro 6
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$67,000 EUR CNY ≈ €61,670 ≈ ¥484,800
长途公共汽车
欧元 Euro 5
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$40,000 EUR CNY ≈ €36,820 ≈ ¥289,400
牵引车
欧元 Euro 5 悬架 空气/空气
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
根据请求提供价格
冷藏车
载重能力 9000 千克 欧元 Euro 3 悬架 空气/空气
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$28,000 EUR CNY ≈ €25,770 ≈ ¥202,600
等温货车
载重能力 15000 千克 欧元 Euro 5 悬架 空气/空气
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
根据请求提供价格
厢式货车
载重能力 3000 千克 欧元 Euro 5 容积 18.52 立方米 悬架 空气/空气
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$39,000 EUR CNY ≈ €35,900 ≈ ¥282,200
平板卡车
载重能力 10000 千克 欧元 Euro 5 悬架 弹簧/弹簧
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$56,000 EUR CNY ≈ €51,550 ≈ ¥405,200
移动式起重机
载重能力 18000 千克 欧元 Euro 5 悬架 弹簧/弹簧
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$10,000 EUR CNY ≈ €9,205 ≈ ¥72,360
平板卡车
载重能力 3500 千克 欧元 Euro 3 悬架 弹簧/弹簧
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
€10,300 USD CNY ≈ US$11,190 ≈ ¥80,970
冷藏车
载重能力 3500 千克 欧元 Euro 3
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
US$50,000 EUR CNY ≈ €46,020 ≈ ¥361,800
垃圾运输车
载重能力 20000 千克
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi
根据请求提供价格
平板卡车
载重能力 10000 千克
2024 英里里程 功率
中国, Wu Lu Mu Qi Shi